شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران جویبار وحومه شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران جویبار وحومه توزیع علوفه بین سهامداران ،قطب قدرتمندی در صنعت مرغ گوشتی منطقه شرکت با ظرفیت جوجه ریزی سالانه ده میلیون قطعه در منطقه با هدف خدمت به جامعه مرغداران گوشتی شهرستان جویبار

آخرین قیمت ها

نام محصولمبدا ارسالقیمتنحوه پرداختتاریخ
پس دانشرکت تعاونی15200واریزی1393/06/06
میان دان(2)شرکت تعاونی16000واریزی1393/06/06
میان دان (1)شرکت تعاونی16150واریزی1393/06/06
استارترشرکت تعاونی16400واریزی1393/06/06
سوپراستارترشرکت تعاونی16900واریزی1393/06/06